Introduksjon til Kung Fu Toa

Kung fu toa omtales ofte som en sport, men dette kommer for det meste fra folk som ikke selv bedriver Kung fu. Kung fu toa's formål er å gi mennesket innsikt i seg selv og sin natur. Det er en opphøyelse og harmonisering av kropp og sjel. Zen er et viktig begrep, og innebærer meditasjon for å oppnå indre forståelse og innsikt.

Les mer >>>

Kung Fu Toa's historie

Kort om Kung Fu Toa's grunnlegger

Les mer >>>

Copyright © OSI Kung Fu
Webmaster: webmaster@osikungfu.no